Dortyol.com - Haber, Son Dakika Haberleri

Abaza Mehmed Paşa
Abaza Mehmed Paşa

Abaza Mehmed Paşa

Abone Olgoogle-news

Osmanlı veziri, valisi, isyancı devlet adamı. (Doğ. 1576, ? - Ö. 1634, İstanbul)


Abaza asıllı ve köle kökenli olan Abaza Mehmed Paşa, Halep valisi Canbolatoğlu Ali Paşa'nın hazinedarlığında yetişti. Canbolatoğlu Ali Paşa'nın başlattığı Celali isyanlarında Canbolatoğlu'nun yanında yer aldı. Canbolatoğlu'nun, Padişah I. Ahmed tarafından Anadolu'daki Celali isyanlarını bastırması için görevlendirdiği Kuyucu Murad Paşa'ya 23 Ekim 1607'de yenilgisi esnasında yeniçeri ağası Halil Ağa (Damat Halil Paşa) sayesinde ölümden kurtuldu. Sonradan Halil Ağa'ya manevi evlat olan Abaza Mehmed Paşa, daha sonra da Deli Hüseyin Paşa'ya damat oldu.


Halil Ağa'nın Kaptan-ı derya olmasından sonra silahtarlıktan Derya Beyliği'ne tayin edilen Abaza Mehmed Paşa, Akdeniz'de savaşlara katıldı. 1617 yılında Osmanlı-İran savaşları devam ederken Sadrazam Damat Halil Paşa'nın yanında İran seferine katıldı ve bu esnada Maraş valisi oldu.  Padişah II. Osman'ın (Genç Osman) Hotin seferi esnasında Rumeli Beylerbeyi olan Abaza Mehmed Paşa, sefer dönüşü Erzurum valiliğine tayin edildi.


Abaza Paşa ayaklanması

Padişah II. Osman'ın katledilmesi olayında yeniçerileri suçlayan Abaza Mehmed Paşa, Erzurum'da bulunan yeniçerileri ortadan kaldırmak istedi. Yeniçerilerin şikayeti üzerine Erzurum valiliğinden azledilerek Sivas valisi yapıldı. Abaza Mehmed Paşa bu emre uymayarak Maraş, Şebinkarahisar, Sivas, Çorum, Çankırı, dolaylarını emri altına alıp Ankara kalesini kuşattı, ancak zapt edemedi. Türkmenlerin ve bazı vezirlerin kendisine ihaneti sebebiyle Kayseri'nin batısında Karasu köprüsü yakınında sadrazam Çerkes Mehmed Ali Paşa'ya yenilerek Erzurum'a çekildi. Bu savaş, Karasu Köprüsü Muharebesi adıyla literatürde yer almaktadır. Erzurum'a gelince kaleye iki bin yeniçeri almayı kabul ettiği için affedilip tekrar Erzurum valisi oldu.


Abaza Mehmed Paşa'nın ikinci isyanı ise Erzurum'da bulunan yeniçerilerle anlaşmazlığa düştüğü ve yeniçerileri öldürtmek istemesi üzerine başladı. Yeniçerilerin şikayetleri neticesinde üzerine gönderilen Dişlenk Hüseyin Paşa'yı da kuvvetleriyle beraber katletti. O sırada devam eden Osmanlı-İran savaşları da bu isyanın genişlemesine yol açtı. Abaza Mehmed Paşa, sadrazam Hüsrev Paşa ve bir zamanlar koruyucusu olan Damat Halil Paşa'yla da savaştı. Sonunda, şeyhi ve her konuda yol göstericisi Kayserili Seyyid Abdürrahim Bayramî'nin aracılığı ile 1628 Eylül ayında dört gün süren görüşmeler neticesinde Hüsrev Paşa'ya teslim olarak İstanbul'a gelmeye razı oldu.


Tekrar Osmanlı hizmetine girmesi

Padişah IV. Murad tarafından sadrazamın ricaları üzerine affedilen Abaza Mehmed Paşa, Bosna Beylerbeyi yapıldı. Bosna valiliği sırasında Venedik sınırında çıkan bazı olaylar yüzünden İstanbul'daki Venedik balyozu kendisinden şikayetçi olunca, Belgrad'ta ikamete memur edildi. Belgrad'ta Hünkâr tepesi denilen yerde sonradan Abaza Köşkü diye ün salan köşkü yaptırdı. Bir müddet sonra sırasıyla Vidin, Tuna yalısı, Silistre ve Ozi muhafızlıklarına geçti. 1633 yılında Kameniçe kalesi önünde Lehliler ile savaştı. Murtaza Paşa, Lehistan sınırına gönderilince Abaza Mehmed Paşa'da İstanbul'a çağırılıp olan biten hakkında Padişah IV. Murad tarafından izahatı istendi. 


Ölümü

IV. Murad'ın Edirne seyahatinde yanında bulunan Abaza Mehmed Paşa, padişahın yakını olmuş ve onunla sohbet meclislerinde arkadaşlık etmiştir. Yine de IV. Murad, cesaretini, mertliğini, kahramanlığını, hatta giyim kuşamını çok beğendiği bu vezirinden tekrar isyan edebilir diye kuşkulanıyordu. Bu yüzden Rumlar'la Ermeniler arasında çıkan bir anlaşmazlık neticesinde, Abaza Mehmed Paşa'nın rüşvet alarak Ermeniler'i tuttuğu iddiasıyla idam edilerek Kuyucu Murad Paşa türbesine defnedilmiştir.

Yorumlar

ankara escort escort ankara gaziantep escort gaziantep escort denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort sakarya escort marmaris escort mecidiyeköy escort Anadolu yakası escort bahsine paralı slot siteleri meritking meritking meritroyalbet meritroyalbet